Oficjalna strona
Parafii rzymskokatolickiej św. Józefa
w Chorzowie

Aktualności

Wiadomości

Boże Narodzenie

Boże Narodzenie to czas, który kochamy. Te święta są najpiękniejszymi chwilami w życiu. Jest wiele świecidełek i ozdóbek w tym czasie wokół nas, ale nie one spawają, że jest to czas wyjątkowy. Jest tak dlatego, że wszystko przenika prawda o niepojętej miłości Boga do człowieka. Bóg stał się człowiekiem. Fakt, że Stwórca przyjął na siebie nasze człowieczeństwo ma kolosalne znaczenie. W tym właśnie wyraża się istota naszej godności. Godność człowieka nie zależy od żadnych systemów społecznych czy politycznych, ani od zasobności portfela czy wykształcenia tylko od faktu, że każdy z nas jest umiłowanym dzieckiem Boga, w którym On ukrył swoje podobieństwo. 
Bóg stał się dzieckiem, aby nas ośmielić do zbliżenia się do Niego. Podejdźcie więc z ufnością do betlejemskiej stajenki żeby spojrzeć Bożej dziecinie w oczy. Zobaczcie, że jesteście kochani tacy jacy jesteście. Dotknijcie Boga w Eucharystii. Przeżycie te święta w wielkiej radości. Pomóc w tym może także bliskość innych ludzi. Współcześnie wiele sprawia, że stajemy się coraz bardziej oddaleni. Mimo tego że mamy do dyspozycji nowoczesną technologię komunikacji to nie sprzyja ona bliskości, ale oddaleniu. Pochłonięci przez świat wirtualny, uzależnieni od nowych mediów cierpimy na samotność w tłumie. W te święta ucieszmy się sobą na nowo. Przebaczmy sobie różne ułomności. Nikt z nas nie jest idealny. Wszyscy potrzebujemy wyrozumiałości i cierpliwości. 

Atmosferę domu tworzymy my sami. Postarajmy się by była jak najlepsza. Zapraszajmy się nawzajem. Już coraz więcej ludzi się zaszczepiło i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa spotkania są możliwe. Niech nasze spotkania wypełnia radość kolędowania i dzielenia się wiarą. Myślę, że wielu z nas nosi w sobie na nowo zachwyt wiary. Dzielmy się tym. Brońmy tego co kochamy! 

Najcenniejsze tradycje przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie. Na Śląsku zawsze to było bardzo ważne. Dlatego warto pielęgnować relacje międzypokoleniowe. Babcia, dziadek mają swoją historię, której warto posłuchać. Niech opowiadają jak przeżywali święta dawniej.

Jako Wasi duszpasterze chcemy Wam podziękować za okazywaną nam życzliwość. Życzymy Wam wewnętrznego pokoju, którego dawcą jest Książę Pokoju – Słowo, które stało się Ciałem. Niech nasza rodzina parafialna promieniuje entuzjazmem wiary  w całej okolicy i niech przyciąga na nowo do Boga tych, którzy osłabli w wierze. Zwłaszcza młodych ludzi. Niech w przyszłości ludziom nie zabraknie tych bezcennych tradycji i tego szczęścia, które płyną z świąt Bożego Narodzenia.

 

Ks. dr Rafał Śpiewak – proboszcz
Ks. Szymon Resiak
Ks. Adam Słota

Słowo proboszcza

DRODZY PARFIANIE!

 

Moje przyjście do Chorzowa było niespodziewane, choć już kiedyś przed 15 laty miałem tu zostać wikariuszem. Wtedy jednak plany się zmieniły i ówczesny arcybiskup Damian Zimoń ustanowił mnie duszpasterzem akademickim w Rybniku. Posługiwałem tam 10 lat. Z ogromnym sentymentem wspominam ten czas.

 

Przez ostatnie pięć lat pochłaniała mnie głównie praca na uczelni, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Mimo pracy naukowo-dydaktycznej zawsze czułem potrzebę posługi duszpasterskiej. Ogromnie cenię sobie kontakt ze studentami. Muszę przyznać, że na uczelni spotykam wspaniałych ludzi. Uważam, że atmosfera na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jest wyjątkowa.


Kapłańskie życie jest jednak wędrówką. Kiedy z ust Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca dowiedziałem się o potrzebie pójścia do Chorzowa wyraziłem swoją gotowość. Tym razem droga przywiodła mnie do Was, do parafii św. Józefa. Mimo tego, że wiele moich dotychczasowych planów i zadań stanęło pod znakiem zapytania, wiem, że Pan Bóg proponuje mi drogę najlepszą z możliwych. Do tego faktu podchodzę z całkowitym zaufaniem. Daje mi to pokój serca. Przecież św. Józef znalazł się w podobnej sytuacji. Cieszę się, że przyszedłem do parafii w roku jubileuszowym poświęconym Jego osobie. Napisałem kiedyś nawet o Nim wiersz.

 

Bardzo bliska jest mi też postać pochodzącego z Chorzowa Sługi Bożego ks. Jana Machy, którego beatyfikacja już niebawem. Znam osobiście najbliższą jego rodzinę. W ciągu zaledwie kilkunastu dni pobytu w naszej parafii doświadczyłem z różnych stron wielkiej życzliwości i konkretnej pomocy. Te drobne gesty są cennym wsparciem. Początki jak wiecie, zawsze są trudne. Muszę łączyć obowiązki proboszcza z pracą naukową, gdyż studenci oraz władze uczelni też liczą na moją pomoc. Ufam, że Pan Bóg da mi potrzebne siły by sprostać wyzwaniom.

 

Kiedy ksiądz Arcybiskup oznajmił mi wolę posłania mnie do tutejszej parafii, późnym wieczorem przyjechałem do Chorzowa by spojrzeć na ten monumentalny kościół. Został wybudowany ponad sto lat temu w okresie wielkiej prosperity Chorzowa. Powstawały wówczas ogromne fabryki a wokół nich liczne osiedla. Pomyślałem sobie, że ówcześni mieszkańcy Chorzowa, Wasi przodkowie, mimo wielkiego postępu i fascynacji rozwojem techniki czuli potrzebę bliskości Pana Boga. Chcieli by wśród ich domów stanął tak wspaniały kościół. Czy dzisiejsze pokolenie, spadkobiercy tamtych ludzi, byłoby zdolne do podobnego gestu? Ten kościół jest darem Waszych przodków, budowali go nie tylko z myślą o sobie, ale także o Was. Jest on wręcz krzyczącym znakiem mówiącym o tym co w życiu jest najważniejsze. Obyśmy umieli to odczytać i docenić. Co więcej, oby nasze pokolenie pozostawiło następnym świadectwo wiary. Oby piękny kościół św. Józefa w Chorzowie nigdy nie był pusty, oby nie zabrakło w nim Was i Waszych dzieci.

 

Na początku posługi proboszcza mam wiele przemyśleń i planów. Wśród nich jedno marzenie: żeby parafia św. Józefa była rodziną, wspólnotą ludzi Bożych, pełnych wzajemnego zaufania, szacunku i empatii. Nikt za nas tego nie zrobi. Dlatego proszę Was, nie zastanawiajcie się co parafia powinna zrobić dla was, ale co każdy z Was może zrobić dla parafii, czyli dla swojej rodziny. Pierwszego dnia mojego pobytu tutaj podeszła do mnie parafianka i powiedziała ze wzruszeniem: „Proszę księdza proboszcza, to jest mój drugi dom. Moi dziadkowie tu chodzili, moi rodzice tu chodzili i ja tu przychodzę.” Im więcej nas będzie właśnie tak widziało kościół św. Józefa, to parafia stanie się perłą Chorzowa, ostoją naszych rodzin, schronieniem dla każdego. Ponieważ stale pracuję z młodymi ludźmi znam ich życie, wyzwania i nadzieje. Bardzo pragnę by odkryli w Kościele swoje miejsce, by doświadczyli w Nim obecności i miłości Pana Jezusa. Wszystkie materialne remonty czy inwestycje są po to by lepiej służyły naszemu duchowemu wzrostowi i rozwojowi naszej osobistej relacji z Jezusem. Proszę każdego z Was –  pamiętajcie zdanie św. Augustyna – „zaczynamy odnajdywać Boga, gdy zaczynamy odnajdywać samych siebie. Bez doświadczenia miłości trudno uwierzyć w Miłość Boga. Mam nadzieję, że przed nami piękny czas.   

 

Ks. dr Rafał ŚPIEWAK – proboszcz 

Rok jubileuszowy Świętego Józefa w Chorzowie

Rok Świętego Józefa


/Tekst opracowany na podstawie dokumentów Stolicy Apostolskiej, Episkopatu Polski i Metropolity Katowickiego/

 

           Ogłoszony przez papieża Franciszka 8 grudnia ubiegłego roku Rok świętego Józefa jest okazją do podjęcia inicjatyw, które mogą wzmocnić codzienne życie wiarą każdego ochrzczonego. Wydany z tej okazji przez Papieża list pasterski Patris corde, przybliża sylwetkę św. Józefa, wydobywając z niej te przymioty męża i ojca, które w obecnych czasach stały się czymś bardzo deficytowym. Współczesność potrzebuje – jak zauważa Franciszek – odnowy rozumienia zadań mężów i ojców w rodzinach, zwłaszcza zaś ich roli w procesie wychowania dzieci.


Święty Józef jest patronem Kościoła świętego. Dlatego warto polecać mu z pokorą sprawy Kościoła, sytuacje kryzysowe, także te wywołane trwającą pandemią.


Ponowne odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Opiekuna Zbawiciela sprzyja kształtowaniu konkretnych postaw. Jedną z nich jest odpowiedzialność za wypowiadane słowa. W tym kontekście czymś bardzo aktualnym jest nie tylko samo milczenie świętego Józefa na kartach Ewangelii, ale również Jego gotowość do podejmowania decyzji wyłącznie po wysłuchaniu się w słowo Boże i w świetle słowa Bożego.
Innym, równie aktualnym wyzwaniem jest troska o dar małżeńskiej miłości. Święty Józef daje się poznać jako mężczyzna ceniący sobie bliskość i miłość oblubieńczą.


Rok Jubileuszowy – będąc szczególnym czasem łaski – staje się zatem dla wiernych Kościoła darem i zadaniem. Dlatego abp Wiktor Skworc ogłosił postanowienia dotyczące możliwości uzyskania odpustu zupełnego na terenie Archidiecezji Katowickiej w okresie od 2 lutego do 8 grudnia 2021:

 

Odpust zupełny mogą uzyskać wierni, którzy wolni od wszelkiego grzechu, podejmą w Roku świętego Józefa następujące dzieła duchowe:

 

 • przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udziałw jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o świętym Józefie,
 • na wzór świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub duszy,
 • będą odmawiać modlitwę różańcową w rodzinie i pomiędzy narzeczonymi,
 • powierzą swą działalność (szczególnie pracę zawodową) opiece świętego Józefa lub będą Go wzywali w modlitwach wstawienniczych za osoby bezrobotne, aby mogły znaleźć zatrudnienie, a także w intencji poszanowania godności ludzkiej pracy,
 • będą odmawiać Litanię do świętego Józefa, ofiarowaną w intencji Kościoła prześladowanego oraz w intencji ulżenia chrześcijanom na różne sposoby prześladowanym,
 • odmówią 19. dnia każdego miesiąca lub w każdą środę (dzień poświęcony wspomnieniu świętego Józefa) dowolną, prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć tego Świętego,
 • uwzględniając obecną sytuację publicznego zagrożenia zdrowia, dar odpustu rozszerza się na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i tych wszystkich, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy wolni od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, zwykłych warunków odpustu, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda (np. w szpitalu), akt pobożności na cześć świętego Józefa – pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci. Przy tej okazji zachęcam kapłanów, aby poświęcali się sakramentowi pokuty i często – jeśli tylko to możliwe – osobiście i korzystając z pomocy nadzwyczajnych szfarzy – zanosili Komunię świętą do osób chorych i osłabionych wiekiem.

Kościołami jubileuszowymi zostały ogłoszone m.in.:

 

 • katedra Chrystusa Króla w Katowicach,
 •  sanktuaria i bazyliki,
 • kościoły pod wezwaniem świętego Józefa w tym i nasz kościół, który stał się Kościołem Jubileuszowym,
 • inne kościoły ze stałą posługą sakramentu pokuty i pojednania.

Do pielgrzymowania do wymienionych miejsc świętych są zachęceni zwłaszcza narzeczeni i całe rodziny.
Szczególną zaś formą oddawania czci Opiekunowi Świętej Rodziny niech będzie Msza św. wotywna o świętym Józefie wraz z nabożeństwem jemu poświęconym. W naszej Parafii – to każda środa o g. 8,00, oraz msza św., sprawowana 19. dnia każdego miesiąca (luty-listopad br.).

 

Treść warunków uzyskania odpustu będzie umieszczona na osobnym banerze we wnętrzu naszego kościoła.

Liturgia

Aktualności z Archidiecezji Katowickiej

Linki

Facebook

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa w Chorzowie, siedziba: Chorzów, Łagiewnicka 17.