Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa
w Chorzowie

Aktualności

Wiadomości

Odeszli do wieczności:

ODESZLI  DO WIECZNOŚCI:

 

MIESIĘCZNA MSZA ŚWIĘTA ZA WSZYSTKICH ZMARŁYCH W MAJU 2022 ROKU

ZOSTANIE ODPRAWIONA W SOBOTĘ 25 CZERWCA O GODZ. 18.00

W KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA W CHORZOWIE

Zapraszamy do wspólnej modlitwy ich najbliższych, krewnych i rodziny,

a także sąsiadów i znajomych 

 

 

 

śp. MATYSIK Teresa lat 72

zam. Chorzów, ul. Świdra

pogrzeb 18 maja 2022 r. (środa) o godz. 10.00

 

+ 12 V 2022

śp. BULA Stefania z d. KULEJ lat 93

zam. Chorzów, ul. 23 Czerwca

pogrzeb 18 maja 2022 r. (środa) o godz. 11.00

 

+ 15 V 2022

śp. WŁÓCZKO Roman lat 67

zam. Świętochłowice, ul. Zubrzyckiego

pogrzeb 19 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 9.30

 

+ 16 V 2022

śp. PAWLICA Bolesław lat 70

zam. Chorzów, ul. Mariańska

pogrzeb 19 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 10.30

 

Pomoc dla Ukrainy

Jak pomóc Ukrainie i Ukraińcom? Wojna z Rosją trwa - Inżynieria.com

Po wieczornej Mszy św. w Środę Popielcową 2 marca br. odbyło się spotkanie wszystkich, którzy chcieli się włączyć w organizowanie pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Chodziło o wyznacznie kierunków działania i potrzeb „na już”, które jesteśmy w stanie - jako parafia - przygotować i potrzebującym przekazać. 
Został powołany 3-osobowy Parafialny Komitet Pomocy Uchodźcom, który koordynuje wszystko co dotyczy szeroko rozumianej pomocy uchodźcom i przyjmowania ich na terenie naszej parafii, miasta i diecezji. Do Komitetu zgłaszają się ludzie dobrej woli, którzy oferują pomoc nie tylko materialną (koce, pościele, łóżka rozkładane, materace, ręczniki, artykuły i ubranka dla dzieci, itp.), ale służą swoją pracą w przygotowywaniu miejsc dla potrzebujących. Na ul. 11 Listopada otrzymaliśmy gotowość oddania mieszkania, które wolontariusze odświeża, wyczyszczą i przygotują do natychmiastowego zasiedlenia. Otrzymaliśmy także gotowość oddania mieszkania dwupokojowego w Katowicach. Ofiarodawcy zajmą się wszystkimi opłatami. 
Wszyscy chętni do włączenia się w akcję pomocy Uchodźcom wojennym z Ukrainy proszeni są o kontakt z Parafialnym Komitetem Pomocy Ukrainie w składzie:
pani  JOANNA  tel.  505-071-844               pani  JUSTYNA tel.  697-157-540                     pan   MIŁOSZ tel.  505-576-454
można także pisać na adres

swjozefukraina@gmail.com

Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Dobiega końca pięcioletnia kadencja parafialnych rad duszpasterskich w Archidiecezji Katowickiej, która obejmowała lata 2017-2022. W związku z tym abp Wiktor Skworc,  przekazując swoje podziękowania „wszystkim, którzy w ostatnim czasie byli ich członkami i w ten sposób utożsamiali się z misją Kościoła we współczesnym świecie”, podpisał dekret zarządzający wybory do parafialnych rad duszpasterskich na nową kadencje w latach 2022-2027.

Kodeks Prawa Kanonicznego podkreśla rolą całego Ludu Bożego w ożywianiu i ubogacaniu duszpasterstwa. Przewiduje on wiele organów doradczych na różnych szczeblach życia kościelnego, w których uczestniczą również ludzie świeccy. Wśród nich znajdują się rady duszpasterskie powoływane w parafiach i kościołach rektoralnych.

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie parafialnej, a w szczególności:

  1. a) wspiera kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego,
  2. b) inspiruje i wspiera inicjatywy duszpasterskie w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłosierdzia,
  3. c) niesie pomoc w przeprowadzeniu oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,
  4. d) bierze udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,
  5. e) buduje wśród parafian klimat zaufania do Kościoła oraz podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,
  6. f) wspiera działalność ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,
  7. g) wspiera proboszcza w zarządzaniu dobrami majątkowymi oraz w pracach administracyjno-gospodarczych, w tym opiniuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, wnioski dotyczące zaciągania przez parafię kredytów i innych zobowiązań o charakterze materialnym i w tym zakresie spełnia zadania określone w kan. 537 KPK.

Wybory do parafialnych rad duszpasterskich, na podstawie statutu i regulaminu wyborów, zarządzone zostały na niedzielę 12 czerwca 2022 roku. Ustalony został jednocześnie następujący kalendarz wyborczy:

8 maja – ogłoszenie i rozpoczęcie procesu zgłaszania kandydatów

5 czerwca – informacja o zgłoszonych kandydatach i udostępnienie list wyborczych

12 czerwca – wybory

19 czerwca – ogłoszenie wyników wyborów i podanie składu rady

wrzesień/październik - pierwsze posiedzenie rady, złożenie przyrzeczeń i wybór wiceprzewodniczącego rady

Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej należą:

1/ z urzędu - proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady; wikariusze pracujący w parafii; siostra zakonna pełniąca posługę w parafii ( w naszym przypadku jest jednocześnie katechetką przygotowującą dzieci do Pierwszej Komunii św.); przedstawiciele osób świeckich włączonych na stałe do posługi duszpasterskiej w parafii (kościelny, organista);

2/ z mianowania - przedstawiciele wspólnot, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. ruchów i stowarzyszeń działających na terenie parafii oraz przedstawiciel młodzieży.

Pozostała miejsca w  Radzie zostają obsadzone przez członków wybranych przez parafian w trakcie bezpośredniego głosowania.

Od dziś rozpoczynamy przyjmowanie propozycji kandydatów do Rady.  Każdy pełnoletni parafianin może zgłosić dowolną osobę. Przypominamy, że kandydatami na członków Rady mogą być pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z nienagannych postaw moralnych zgodnych z etyką katolicką. Dobrze, żeby w radzie znaleźli się ludzie w różnym wieku, reprezentujący jak najszersze grono parafian. Gotowi służyć pomocą, mający pomysły, inicjatywy.

Przy kaplicy chrzcielnej została wystawiona urna (opisana „Wybory do Rady Parafialnej”), do której należy wrzucać karteczki z imionami i nazwiskami wybranych kandydatów. Jeśli zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, w celu zapewnienia skuteczności wyborów listę ograniczy się do podania najczęściej powtarzających się nazwisk kilku kandydatów.

Na zgłoszenia jest czas do niedzieli 29 maja br. Po tym terminie zgłoszenia zostaną zweryfikowane i podliczone. Tydzień przed wyborami - czyli w niedzielę 5 czerwca br. - proboszcz poinformuje parafian o zgłoszonych kandydatach: imię, nazwisko, rok urodzenia, zawód i ulicę zamieszkania. W niedzielę 12 czerwca udostępniona zostanie karta wyborcza,  z kandydatami.

Zapraszamy do zgłaszania swojego kandydata!

Nowy wikariusz

ks. Walaszek Łukasz    Dekretem Metropolity Katowickiego z dniem 19 lutego 2022 roku posługę duszpasterską w naszej parafii w charakterze wikariusza rozpoczął Ksiądz Łukasz WALASZEK. 
Urodził się 26 stycznia 1984 r w Bytomiu. Pochodzi z parafii św. Wojciecha w Radzionkowie. Świecenia prezbiteratu przyjął 8 maja 2010 roku. dotychczas posługiwał w parafiach: św. Józefa w Katowicach -Józefowcu (2010-2013); św. Antoniego w Siemianowicach Śląskich (2013-2014); Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach - Brynowie (2014-2019). Ostatnio kapelan Domu Generalnego Sióstr Boromeuszek w Wiedniu (2019-2022). W 2019 ukończył studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2014 roku podjął studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach. 
Czcigodny Księże Łukaszu!
Witomy u nos na Cwajce! Życzymy, aby czas tu spędzony był owocny w rozwoju duchowym zarówno Twoim, jak i naszym. Życzymy także, abyś czuł się u nas dobrze. Niech ten nasz chorzowski dom, stanie się również Twoim domem, który pokochasz. Niech nie zabraknie Ci tutaj ludzkiej życzliwości i solidarnego wsparcia, zarówno od nas parafian, jak i ze strony naszych duszpasterzy tworzących tu silną wspólnotę kapłańską.
Życzymy również, by czas kapłańskiej posługi wśród nas był wypełniony łaską Bożą, sukcesami i umocnieniem w powołaniu. A gdyby czasem pojawiły się trudności i zwątpienie przypomnij sobie słowa „Zaufaj Panu! On sam będzie działał”.
Na powitanie pragniemy zakończyć fragmentem Pierwszego Listu św. Pawła do Tymoteusza: „Lecz ty wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, wierności i czystości”.
Księże Łukaszu! Pisz swoją historię w tym miejscu i kontynuuj dzieło duszpasterskie swoich poprzedników. 
                             Szczęść Boże!

Skutki wichury 30 I 2022 r.

Wichura w niedzielę 30 stycznia 2022 roku nie oszczędziła także terenu naszej parafii. Zotsał naruszony i uszkodzony przydrożny krzyż przy skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Tęczowej, a na cmentarzu parafialnym powalone drzewo zniszczyło jeden nagrobek i uszkodziło poważnie kilka pomnikówó w polu XVI (pole za dolnym ujęciem wody)

 

Zdjęcia

 

 

Plan Mszy św. kolędowych

Kolęda 2021/2022

 

W tym roku odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii nie odbędą się w tradycyjnej formie. Aby zaznaczyć potrzebę wspólnej modlitwy i błogosławieństwa Waszych mieszkań zapraszamy na Msze św., które będą sprawowane od 27 grudnia 2021 do 30 stycznia 2022 r. codziennie (od poniedziałku do piątku) zgromadzimy się na wieczornej Eucharystii o godz. 18:00, podczas której Was i Wasze rodziny będziemy polecać Bogu. Pomodlimy się również za tych, którzy nie mogą przyjść.

27 XII            1800                ul. Opolska, Watoły

28 XII            1800                 ul. Św. Józefa

29 XII            1800                ul. Mariańska

30 XII            1800                ul. Nowaka 1, 3, 5 oraz numery parzyste

3 I                   1800                ul. Nowaka 7 i 9

4 I                   1800                ul. Rodzinna, Samarzewskiego, Tęczowa, Sąsiedzka

5 I                   1800                ul. Dombka, Rymera

10 I                1800                ul. Grunwaldzka, Św. Pawła

11 I                1800                ul. Krzyżowa numery nieparzyste i św. Wojciecha

12 I                1800                ul. Krzyżowa numery parzyste i Niedurnego 20 a-f

13 I                1800                ul. ks. Ficka, Świdra, Pudlerska, Ligonia, Mała

14 I                1800                ul. Polna, Krótka, Niedurnego 3 i 4, ks. Bończyka, Kalidego

17 I                1800                 ul. Miła, Stawowa, Kwiatowa, Sadowa

18 I                1800                ul. Łagiewnicka (w tym „Oswaldów Park”)

19 I                1800                ul. Rodziny Oswaldów

20 I                1800                ul. Okrężna, Gruntowa, Gościnna, Stacyjna, Ogrodowa

21 I                1800                ul. ks. Stabika, Nowa, Kruszcowa      

24 I                1800                ul. Katowicka 136-168 (parzyste)

25 I                1800                ul. Katowicka 120-134B (parzyste)  

26 I                1800                ul. Katowicka (nieparzyste)

27 I                1800                ul. 11 Listopada (nieparzyte)

28 I                1800                ul. 11 Listopada (parzyste)

29 I                1800                 pierwsza dodatkowa Msza św. kolędowa

30 I                1700               druga dodatkowa Msza św. kolędowa  

Boże Narodzenie

Boże Narodzenie to czas, który kochamy. Te święta są najpiękniejszymi chwilami w życiu. Jest wiele świecidełek i ozdóbek w tym czasie wokół nas, ale nie one spawają, że jest to czas wyjątkowy. Jest tak dlatego, że wszystko przenika prawda o niepojętej miłości Boga do człowieka. Bóg stał się człowiekiem. Fakt, że Stwórca przyjął na siebie nasze człowieczeństwo ma kolosalne znaczenie. W tym właśnie wyraża się istota naszej godności. Godność człowieka nie zależy od żadnych systemów społecznych czy politycznych, ani od zasobności portfela czy wykształcenia tylko od faktu, że każdy z nas jest umiłowanym dzieckiem Boga, w którym On ukrył swoje podobieństwo. 
Bóg stał się dzieckiem, aby nas ośmielić do zbliżenia się do Niego. Podejdźcie więc z ufnością do betlejemskiej stajenki żeby spojrzeć Bożej dziecinie w oczy. Zobaczcie, że jesteście kochani tacy jacy jesteście. Dotknijcie Boga w Eucharystii. Przeżycie te święta w wielkiej radości. Pomóc w tym może także bliskość innych ludzi. Współcześnie wiele sprawia, że stajemy się coraz bardziej oddaleni. Mimo tego że mamy do dyspozycji nowoczesną technologię komunikacji to nie sprzyja ona bliskości, ale oddaleniu. Pochłonięci przez świat wirtualny, uzależnieni od nowych mediów cierpimy na samotność w tłumie. W te święta ucieszmy się sobą na nowo. Przebaczmy sobie różne ułomności. Nikt z nas nie jest idealny. Wszyscy potrzebujemy wyrozumiałości i cierpliwości. 

Atmosferę domu tworzymy my sami. Postarajmy się by była jak najlepsza. Zapraszajmy się nawzajem. Już coraz więcej ludzi się zaszczepiło i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa spotkania są możliwe. Niech nasze spotkania wypełnia radość kolędowania i dzielenia się wiarą. Myślę, że wielu z nas nosi w sobie na nowo zachwyt wiary. Dzielmy się tym. Brońmy tego co kochamy! 

Najcenniejsze tradycje przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie. Na Śląsku zawsze to było bardzo ważne. Dlatego warto pielęgnować relacje międzypokoleniowe. Babcia, dziadek mają swoją historię, której warto posłuchać. Niech opowiadają jak przeżywali święta dawniej.

Jako Wasi duszpasterze chcemy Wam podziękować za okazywaną nam życzliwość. Życzymy Wam wewnętrznego pokoju, którego dawcą jest Książę Pokoju – Słowo, które stało się Ciałem. Niech nasza rodzina parafialna promieniuje entuzjazmem wiary  w całej okolicy i niech przyciąga na nowo do Boga tych, którzy osłabli w wierze. Zwłaszcza młodych ludzi. Niech w przyszłości ludziom nie zabraknie tych bezcennych tradycji i tego szczęścia, które płyną z świąt Bożego Narodzenia.

 

Ks. dr Rafał Śpiewak – proboszcz
Ks. Szymon Resiak
Ks. Adam Słota

Koncert jubileuszowy

27 października 1996 roku Schola Cantorum Minorum Chosoviensis zaśpiewała na mszy w kościele św. Barbary w Chorzowie i był to jej pierwszy publiczny występ, a więc początek działalności, która od tego dnia trwa nieprzerwanie. W tym roku przypada zatem jubileusz 25-lecia zespołu. Przez ten czas chór rozrósł się z trzech do dwudziestu śpiewaków, a dorobek artystyczny objął 8 płyt autorskich lub z udziałem innych wykonawców, setki nagrań internetowych, niezliczoną ilość koncertów w całej Polsce i za granicą oraz szereg autorskich opracowań średniowiecznych tekstów źródłowych, a kilka współczesnych kompozycji powstało z myślą o chorzowskiej scholi jako wykonawcy.


W ramach świętowania jubileuszu schola zaprasza na KONCERT JUBILEUSZOWY z udziałem zaproszonych gości w sobotę 6 listopada o godz. 19:00 do kościoła św. Barbary w Chorzowie. Podczas koncertu usłyszymy przykłady liturgicznej muzyki monodycznej (śpiew starorzymski, bizantyjski, mozarabski i tzw. gregoriański ze źródeł polskich) oraz polifonicznej – na dwa, trzy i cztery głosy – z najstarszych zachowanych źródeł europejskich i naszych rodzimych. Będzie to więc swego rodzaju podróż przez historię europejskiej muzyki liturgicznej na przestrzeni od VII do XVII w. W koncercie wezmą udział zaproszeni śpiewacy, którzy wywarli wpływ na specyficzny idiom wykonawczy chorzowskiej scholi: Marcel Pérès, Marcin Bornus-Szczyciński oraz Marcin Abijski. Koncert odbędzie się dzięki wsparciu Miasta Chorzów.

 

Wydarzeniem towarzyszącym obchodom jubileuszowym będzie wystawienie 10 listopada b.r. w kościele św. Józefa w Chorzowie LUDUS DANIELIS – średniowiecznego dramatu liturgicznego według manuskryptu z katedry w Beauvais (XII w.) przez znaną w świecie grupę muzyczno-teatralną Schola Węgajty, kierowaną przez Johanna Wolfganga Niklausa. Dramat zostanie wystawiony podczas uroczystych Nieszporów Gregoriańskich. W śpiew włączą się obie chorzowskie schole gregoriańskie – męska Schola Cantorum Minorum Chosoviensis i żeńska Schola Nativitatis. Wydarzenie będzie mogło się odbyć dzięki dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz wsparciu ze strony Miasta Chorzów, Chorzowskiego Centrum Kultury, Parafii św. Józefa i Chorągwi Śląskiej ZHP.

 

Patronat nad tymi wydarzeniami objął Prezydent Miasta Chorzów, Andrzej Kotala.

Słowo proboszcza

DRODZY PARFIANIE!

 

Moje przyjście do Chorzowa było niespodziewane, choć już kiedyś przed 15 laty miałem tu zostać wikariuszem. Wtedy jednak plany się zmieniły i ówczesny arcybiskup Damian Zimoń ustanowił mnie duszpasterzem akademickim w Rybniku. Posługiwałem tam 10 lat. Z ogromnym sentymentem wspominam ten czas.

 

Przez ostatnie pięć lat pochłaniała mnie głównie praca na uczelni, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Mimo pracy naukowo-dydaktycznej zawsze czułem potrzebę posługi duszpasterskiej. Ogromnie cenię sobie kontakt ze studentami. Muszę przyznać, że na uczelni spotykam wspaniałych ludzi. Uważam, że atmosfera na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jest wyjątkowa.


Kapłańskie życie jest jednak wędrówką. Kiedy z ust Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca dowiedziałem się o potrzebie pójścia do Chorzowa wyraziłem swoją gotowość. Tym razem droga przywiodła mnie do Was, do parafii św. Józefa. Mimo tego, że wiele moich dotychczasowych planów i zadań stanęło pod znakiem zapytania, wiem, że Pan Bóg proponuje mi drogę najlepszą z możliwych. Do tego faktu podchodzę z całkowitym zaufaniem. Daje mi to pokój serca. Przecież św. Józef znalazł się w podobnej sytuacji. Cieszę się, że przyszedłem do parafii w roku jubileuszowym poświęconym Jego osobie. Napisałem kiedyś nawet o Nim wiersz.

 

Bardzo bliska jest mi też postać pochodzącego z Chorzowa Sługi Bożego ks. Jana Machy, którego beatyfikacja już niebawem. Znam osobiście najbliższą jego rodzinę. W ciągu zaledwie kilkunastu dni pobytu w naszej parafii doświadczyłem z różnych stron wielkiej życzliwości i konkretnej pomocy. Te drobne gesty są cennym wsparciem. Początki jak wiecie, zawsze są trudne. Muszę łączyć obowiązki proboszcza z pracą naukową, gdyż studenci oraz władze uczelni też liczą na moją pomoc. Ufam, że Pan Bóg da mi potrzebne siły by sprostać wyzwaniom.

 

Kiedy ksiądz Arcybiskup oznajmił mi wolę posłania mnie do tutejszej parafii, późnym wieczorem przyjechałem do Chorzowa by spojrzeć na ten monumentalny kościół. Został wybudowany ponad sto lat temu w okresie wielkiej prosperity Chorzowa. Powstawały wówczas ogromne fabryki a wokół nich liczne osiedla. Pomyślałem sobie, że ówcześni mieszkańcy Chorzowa, Wasi przodkowie, mimo wielkiego postępu i fascynacji rozwojem techniki czuli potrzebę bliskości Pana Boga. Chcieli by wśród ich domów stanął tak wspaniały kościół. Czy dzisiejsze pokolenie, spadkobiercy tamtych ludzi, byłoby zdolne do podobnego gestu? Ten kościół jest darem Waszych przodków, budowali go nie tylko z myślą o sobie, ale także o Was. Jest on wręcz krzyczącym znakiem mówiącym o tym co w życiu jest najważniejsze. Obyśmy umieli to odczytać i docenić. Co więcej, oby nasze pokolenie pozostawiło następnym świadectwo wiary. Oby piękny kościół św. Józefa w Chorzowie nigdy nie był pusty, oby nie zabrakło w nim Was i Waszych dzieci.

 

Na początku posługi proboszcza mam wiele przemyśleń i planów. Wśród nich jedno marzenie: żeby parafia św. Józefa była rodziną, wspólnotą ludzi Bożych, pełnych wzajemnego zaufania, szacunku i empatii. Nikt za nas tego nie zrobi. Dlatego proszę Was, nie zastanawiajcie się co parafia powinna zrobić dla was, ale co każdy z Was może zrobić dla parafii, czyli dla swojej rodziny. Pierwszego dnia mojego pobytu tutaj podeszła do mnie parafianka i powiedziała ze wzruszeniem: „Proszę księdza proboszcza, to jest mój drugi dom. Moi dziadkowie tu chodzili, moi rodzice tu chodzili i ja tu przychodzę.” Im więcej nas będzie właśnie tak widziało kościół św. Józefa, to parafia stanie się perłą Chorzowa, ostoją naszych rodzin, schronieniem dla każdego. Ponieważ stale pracuję z młodymi ludźmi znam ich życie, wyzwania i nadzieje. Bardzo pragnę by odkryli w Kościele swoje miejsce, by doświadczyli w Nim obecności i miłości Pana Jezusa. Wszystkie materialne remonty czy inwestycje są po to by lepiej służyły naszemu duchowemu wzrostowi i rozwojowi naszej osobistej relacji z Jezusem. Proszę każdego z Was –  pamiętajcie zdanie św. Augustyna – „zaczynamy odnajdywać Boga, gdy zaczynamy odnajdywać samych siebie. Bez doświadczenia miłości trudno uwierzyć w Miłość Boga. Mam nadzieję, że przed nami piękny czas.   

 

Ks. dr Rafał ŚPIEWAK – proboszcz 

Na pielgrzymim szlaku

 

 

Liturgia

Aktualności z Archidiecezji Katowickiej

Linki

Facebook

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa w Chorzowie, siedziba: Chorzów, Łagiewnicka 17.